Aydınlatma Metni

6698 SAYILI KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA ZİYARETÇİ AYDINLATMA METNİ

Kur Mermer ve Granit Anonim Şirketi veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda detay ve içeriği belirtilen kapsamda kişisel verilerinizi işlemektedir.
İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER:
Kimlik Verileri: Kur Mermer ve Granit Anonim Şirketi Holding’e ait alanlara giriş-çıkış yaparken ziyaretçi giriş kartı karşılığında geçici süreliğine teslim ettiğiniz kimlikte yer alan bilgiler İletişim Bilgisi: Cep telefonu numarası Güvenlik Bilgileri: Ziyaretiniz kapsamında size tahsis edilen giriş kartı bilgisi, giriş/çıkış tarih ve zaman bilgileri Görsel Veriler: Kapalı devre güvenlik kamerası görüntüleri İşlem Güvenliği: Kullanıcı IP, Mac ID, cihaz adı, erişim kayıtları Diğer: Araç Bilgisi, Plaka Bilgisi
KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Veri Sorumlusunun işyerlerine, alanlarına, ofislerine yaptığınız ziyaretler kapsamında; Kur Mermer ve Granit Anonim Şirketi ‘nin ziyaretçi takibini sağlıklı bir şekilde yapabilmesi, acil durum süreçlerinin yönetilmesi, işyeri sağlığı ile çalışanlarının güvenliğinin sağlanabilmesi amaçlarıyla kimlik verileri, güvenlik bilgileri, görsel veriler ve araç ile plaka bilgisi gibi diğer veriler işlenebilmektedir.
Ayrıca Kur Mermer ve Granit Anonim Şirketi ’nin sunmuş olduğu wifi hizmetinden ziyaretçi olarak yararlanmanız halinde bilgi güvenliği süreçlerinin sağlanması ve 5651 Sayılı Kanuna uyum sağlanması amaçlarıyla cep telefonu bilgisi ve işlem güvenliği verileri işlenebilmektedir.
Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi olarak ilan edilen Covid-19 salgını süresince vücut ısınız kamu sağlığı açısından Şirket işyeri giriş çıkışlarında işlenebilmektedir. 
KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEPLER
Verileriniz, Kur Mermer ve Granit Anonim Şirketi ’nin meşru menfaati ve hukuki yükümlülüklerini yerine getirmesi için zorunlu olması sebepleriyle; Veri Sorumlusu tarafından yerleştirilen kameralar aracılığıyla görsel verilerinizi, araç ve plaka bilgilerinizi; kimlik verilerinizi sözlü, yazılı ya da fiziksel yollarla iletmeniz vasıtasıyla toplanmaktadır. İşlem güvenliğine dair verileriniz ile cep telefonu numaranız ise Kur Mermer ve Granit Anonim Şirketi tarafından ziyaretçilere tanınan wifi imkanı vasıtasıyla elektronik ortamda işlenmektedir.
KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AMAÇLARI
Kişisel verileriniz mahkemeler, savcılık, icra daireleri, kamu kuruluşları ile diğer resmi mercilerden herhangi bir talep gelmedikçe üçüncü kişilerle paylaşılmamaktadır.
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11. maddesi kapsamındaki taleplerinizi, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğe” göre Şehit Erşan Caddesi Çobanyıldızı sokak No:8/5 Çankaya / ANKARA adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.