İnsan Sağlığı ve Güvenliği

İltaş Mermer Sanayi için öncelikli olan insandır. Markamızın gücünü insan kaynağımız oluşturur. İş sağlığı ve güvenliği konusunda tüm yasal mevzuatlara harfiyen uyulur ve bu konuda personele eğitim verilir. Tüm çalışma alanlarında gerekli önlemler alınır.

Gerek çalışanlar, gerek tedarikçiler için iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin tedbirler tespit edilir ve derhal uygulanır. Ocak ve fabrika alanlarında bulunan makine ve tezgâhlarda mevzuat üstü güvenlik uygulamaları alınır.