Çevre Politikası

Üretimde tasarımdan başlayarak sürecin her aşamasında, ürünlerimizin kullanımından kaynaklanabilecek çevresel etkilerin değerlendirilmesi ve en aza indirilmesi için gerekli önlemler alınmaktadır. Çevre duyarlılığı konusunda tüm personelimize gerekli eğitimler verilmektedir.

Çevre kirliliğine yol açabilecek olan unsurlar tespit edilip, kontrol altına alınmakta ve sürekli iyileştirme sağlanarak bu unsurlar önlenmektedir. Geri dönüşümün çevre için öneminin bilincinde olarak atıklar geri kazanım için değerlendirilmektedir.